Hvorfor må jeg betale oppstartsavgift?

På langt de fleste lån finnes det en rekke gebyrer og kostnader, og én av disse er som regel en oppstartsavgift. Men hva er en oppstartsavgift egentlig for noe, og hvorfor må du betale det?

Her ser vi på årsakene til avgiften, hva det egentlig dekker over i praksis, og hvordan du kan finne det billigste forbrukslån ved både å se på den nominelle renten og de ulike øvrige gebyrer og kostnader.

Grunner til oppstartsavgiften

Når du skal ta opp et lån, da må du som regel betale en oppstartsavgift. Det gjelder både for kredittkort og for vanlige forbrukslån, og avgiften finnes hos stort sett alle selskaper. Dt er en engangskostnad som betales i starten av låneperioden, gjerne ved første avdrag.

Du betaler altså kun summen én gang, og avgiften skal dekke de reelle kostnader som finnes for banken ved den kjøpte tjenesten. Det ligger som regel på rundt 1000 kroner, men den varierer veldig fra selskap til selskap og avhenger av långiverens retningslinjer.

I forbindelse med opptak av et lån finnes det noen utgifter for selskapet, og det er som nevnt disse som oppstartsavgiften skal dekke over. Du skal opprettes som kunde i systemet, de må skrive inn alle dine informasjoner, opprette alle de relevante dokumenter til betaling osv.

Derfor krever det litt tid og arbeid å få inn en ny kunde, og disse kostnader blir da dekket av oppstartsavgiften. Vær oppmerksom på at noen selskaper i tillegg har et termingebyr for å dekke de øvrige årlige kostnader.

Inkludert som en del av den effektive renten

Det kan være vanskelig å skape oversikt over prisen på et lån ved å se på den nominelle renten, termingebyr, oppstartsavgift osv. Det er  smartest å se på den effektive renten når du sammenligner prisene for å finne det billigste forbrukslån. I den effektive renten har de nemlig inkludert både nominell rente, etableringsgebyr, og alle øvrige gebyrer og kostnader som finnes på lånet.

Her kan du se presis hva du må betale hvert år, og derfor blir du ikke lurt av at noen inkluderer ekstra kostnader.

Finner du lånet med den laveste effektive renten, da har du også funnet det billigste forbrukslånet for deg.

Husk på at du først kan se din personlige effektive rente når du har sendt inn en uforpliktende søknad, fordi den avhenger av din økonomi, alder osv.

Oppstartsavgiften varierer fra selskap til selskap

Som nevnt ligger oppstartsavgiften som regel rundt 1000 kr., men det varierer veldig fra selskap til selskap. Det kan det gjøre fordi noen selskaper har større kostnader i forbindelse med opprettelse enn andre.

Selvom avgiften er en engangssum, så er det smart og vesentlig å ha det med i vurderingen når du skal finne det billigste løsningen. Og det gjør du som sagt best ved å se på den effektive renten, så du er sikker på at du får med deg den samlede prisen for alle tjenester og kostnader.